Open Source Intelligence (OSINT)

Investigation, intelligence, profiling, target discovery
Personen, organisaties, netwerken en websites

Via openbare bronnen
O.a. Surface Web, Deep Web, Dark Web

OSINT STAR∗

Er zijn meer gekwalificeerde OSINT investigators, die weten hoe en waar je kan zoeken in openbare bronnen. Opleiding volgen en klaar.

Maar de manier van Daphne Depassé is uniek; door de combinatie van OSINT expertise met creatief en vernieuwend denken, het bewandelen van andere sporen, haar opleidingsachtergrond en ervaring.

∗ Daphne is Founder van Plan B: een methodiek voor het omgaan met en oplossen van complexe informatievraagstukken (MSc. meesterproef Universiteit van Amsterdam). Haar OSINT onderzoeken kenmerken zich door het bedenken van creatieve wegen om informatie te achterhalen en het vinden van andersoortige sporen.

∗ Daarbij is zij – naast Certified Open Source Specialist® – WO (postdoc) opgeleid. Zij is cum laude afgestudeerd in media- & informatiemanagement en heeft 15+ jaar ervaring op het gebied van informatiemanagement en kennismanagement. Een ultieme achtergrond voor OSINT investigation.

OSINT PLUS+

Nog meer moois. Aanvullend aan een OSINT onderzoek kan de Plan B Boosting Board helpen. Daphne is oprichter en leider van deze ‘board’: een groep mensen die (belangeloos) organisaties, overheid en teams helpt met maatschappelijk relevante vraagstukken en politiezaken.

Voor OSINT dienstverlening ⇒ contact daphne@depasse.nl

Voor wie

Deze OSINT dienstverlening is er onder meer voor: Politie, OM, Justitie, Defensie en inlichtingendiensten, Gemeenten, Advocatenkantoren en particuliere Onderzoeks- en recherchebureaus.

Als er een tekort is aan eigen capaciteit of als de eigen expertise m.b.t online onderzoek niet voldoende toereikend is.

Bijvoorbeeld voor/bij:

  • Het achterhalen en in kaart brengen van (criminele) gedragingen en de omgeving van een subject.
  • (Vermoeden van) het plegen van strafbare feiten
  • Het vastlopen van een onderzoek. Bijvoorbeeld een laatste opsporing voor een zaak gesloten wordt. Een laatste check of er niet online nog meer informatie voorhanden is die de zaak alsnog verder kan brengen.
  • Vermissing. Onderzoek naar vermiste personen.
  • Het verzamelen van bewijslast.
  • Kwetsbaarheid personeel/organisaties. Inzicht in gevoelige gegevens rondom personen die onbedoeld online te vinden zijn.

Meer informatie ⇒ contact daphne@depasse.nl